Poslovni podaci

Market-Parket d.o.o.
Đure Đakovića bb
12000 Požarevac
Srbija

Matični broj: 17612883
PIB: 103530238

Sektor za računovodstvene i pravne poslove

Rukovodilac sektora:
Mirjana Marjanović 060 68 00 742
mira@marketparket.rs
racunovodstvo@marketparket.rs
012 542 630
012 531 351

Veleprodaja

Šef magacina:
Vladimir Rančić 060 68 00 708
veleprodaja@marketparket.rs

Marketing i prodaja

Regionalni menadžer:
Igor Rucić 060 68 00 701
rucicigor@marketparket.rs

Reklamacije i informacije

Ivana Vasić 060 0333 600
Informacije i pitanja 060 68 00 710
reklamacije@marketparket.rs
pravnasluzba@marketparket.rs