Poslovni podaci

Market-Parket d.o.o.
Đure Đakovića bb
12000 Požarevac
Srbija

Matični broj: 17612883
PIB: 103530238

Telefoni:

+381 60 680 0715 Beograd
+381 60 680 0734 Nis
+381 60 680 0710 Pozarevac

+381 11 331 8835
+381 11 347 8884
+381 12 512 215